Medisana

Medisana

Savetovalište

Predstavljanje Medisana nemačkih aparata za merenje krvnog pritiska, savetovanje oko pravilnog merenja istog, predstavljanje Philips inhalatora- jedinih inhalatora sa kraćim vremenom inhalacije i većom iskorišćenošću leka. Saveti za očuvanje i unapređenje zdravlja

U apotekama

Apoteka Kraljevo London 23.08. 11:00-13:00h
Apoteka RODA Blok 62 24.08. 09:00-10:30h
Apoteka Kragujevac Bubanj 24.08. 11:00-12:30h
Apoteka VIVO PARK Jagodina 27.08. 12:00-14:00h
Apoteka Čačak 28.08. 09:00-11:00h
Apoteka Čačak Avenija 28.08. 12:00-14:00h
Apoteka DELTA PARK Kragujevac 31.08. 15:00-17:00h

Prikaži današnje promocije