Medisana

Medisana

Savetovalište

Predstavljanje Medisana nemačkih aparata za merenje krvnog pritiska, savetovanje oko pravilnog merenja istog, predstavljanje Philips inhalatora- jedinih inhalatora sa kraćim vremenom inhalacije i većom iskorišćenošću leka. Saveti za očuvanje i unapređenje zdravlja

U apotekama

Prikaži današnje promocije