Medisana

Medisana

Savetovalište

Prezentacija nemačkih Medisana merača pritiska i Philips inhalatora ( kraće vreme inhalacije i veća iskorišenost leka). Mogućnost provere pritiska aparatom sa govornom funkcijom i detekcijom aritmije. Saveti za očuvanje i unapređenje zdravlja.

U apotekama

Prikaži današnje promocije